Apicultura Ecologica

Els apicultors ecològics ens envasem la nostra mel. Per a la producció de mel ecològica, el maneig de les arnes s’ha de fer d’una manera natural, i per obtenir el segell que ho certifica cal complir una sèrie de requisits, que fonamentalment són:

1. Zona d’ubicació de les arnes o apiaris.

Les arnes, per poder produir mel eclògica, han d’estar allunyades de la zona de cultius extensius, d’àrees urbanes o de qualsevol font de contaminació i, preferiblement, s’han d’ubicar en zones d’alta muntanya o silvestres. Així, els apicultors ecològics ens assegurem de l’absència de contaminació de les nostres arnes i del pol·len de les nostres flors, element essencial per a la fabricació de la mel ecològica. L’àrea de pecoreo, que és la labor que fa l’abella obrera quan surt de l’arna a recol·lectar nèctar i pol·len, no sol ser a més d’un kilòmetre de l’apiari, encara que una obrera por volar a més de 3 Km de distància.

2. L’alimentació de les abelles.

L’alimentació de les abelles orientada a la producció de mel ecològica s’ha de limitar a la mel i el pol·len de la seva pròpia collita. Cal evitar totalment els aliments artificials com sucres no orgànics (glucosa, sacarosa), potenciadors de sabors o colorants. Uilitzar aquest tipus d’aliments més econòmics impossibilita l’obtenció del certificat ecològic de la mel recol·lectada, ja que resten moltíssima qualitat a la mel.

3. El tractament de les plagues i malalties.

L’extinció de plagues i malalties i la cura preventiva de les arnes ecològiques s’ha de fer a base de tractaments naturals com els àcids oxàlics, el timol i altres productes ecològics. Mai s’han d’utilitzar productes químics o medicaments de síntesi química com els insecticides, ni antibiòtics per al tractament de malalties, ja que aquests van a parar a la mel i, posteriorment, són ingerits pels humans.

4. El material de les arnes.

Les arnes es fabriquen a base de productes naturals i no es poden pintar amb derivats del petroli, ja que els seus components són perjudicials per les abelles

5. El mètode de l’extracció de la mel.

El procés d’extracció de la mel es fa amb fred, a la mateixa temperatura que té l’arna, i es recull per decantació. La mel mai ha de ser pasteuritzada, i ha ser ser filtrada suaument per mantenir totes les seves propietats i respectar les normatives exigides pel reglament internacional de la qualitat orgànica i altres eines de control, amb l’objectiu de mantenir intactes totes les propietats de la mel.

En resum, l’apicultura ecològica orgànica o biològica es diferencia clarament de la convencional pel maneig de les arnes, l’alta qualitat de la mel, els materials utilitzats i la gran quantitat de mà d’obra que necessita, pràcticament el doble de la convencional.

L’apicultor ecològic es dedica a la producció de mel ecològica durant tot l’any, per la cura que requereixen les abelles, i amb l’objectiu principal que és mimar les abelles, per agrair-los així el seu inestimable treball en l’elaboració de productes tan beneficiosos per l’esser humà com la mel, el pol·len, el pròpolis, la gelea reial i la cera.