Serveis

Servei de recollida d’eixams: es recullen eixams d’on sigui, Caixons de persiana, arbres de jardí, entre parets, en sostres, en xemeneies….

Retirada de nius d'abella entre parets
Retirada de nius d’abella entre parets

Servei de retirada de Nius de Vespes autòctones.

Servei de retirada de nius de vespes velutines (asiàtica)

Tots aquest serveis es fa pressupost sense compromís

Retirades de nius d'abella als jardins
Retirades de nius d’abella a jardins
Retirades de nius d'abella a cases
Retirades de nius d’abella a cases